TÁJÉKOZTATÁS

Nagyvisnyó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének helyi egyedi védelem kijelölése érdekében szükségessé váló -tervezett módosításáról

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Nagyvisnyó Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi egyedi védelem kijelölése érdekében a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítási anyagának tervezetét véleményezésre bocsátja.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani lehessen a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, az Önkormányzat Képviselő testülete megalkotta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Szabályzat).

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet), a Szabályzat alapján, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2021. évi XCIX. törvény 156. § előírásai alapján   ezúton értesítem a Partnereket a készítendő településrendezési eszközök módosításáról.

Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció kizárólag elektronikusan érhető el a www.nagyvisnyo.hu linken, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a rendelttervezettel kapcsolatban megrendezésre kerülő lakossági fórumot elektronikus formában tartjuk. A lakossági fórum ideje azonos a partnerségi egyeztetés idejével.

A településrendezési eszközök módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot kizárólag elektronikus levél (e-mail) formájában, a foepitesz@szilvasvarad.hu e-mail címre megküldve a partnerségi egyeztetés ideje alatt, 2022. szeptember 9-ig tehetik meg.

A vonatkozó jogszabályok alapján a partnerségi egyeztetésre biztosított időtartam 8 nap.

Nagyvisnyó, 2022. augusztus 24.

Csőgér Bálint

polgármester

Nagyvisnyó értékvizsgálat

előterjesztés Nagyvisnyó településképi rendelet módosítása