Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy az augusztus hónapban jogosultak részére a támogatás kifizetés 2022. augusztus 23. napjától 2022. szeptember 30. napjáig ügyfélfogadási időben az Önkormányzatnál lehetséges (3349 Nagyvisnyó, Fő út 12.). A szilvásváradi és nagyvisnyói oktatási intézménybe járó általános iskolás gyermekek névsorát az Intézmény bocsátja az Önkormányzat részére. A más településre eljáró általános, illetőleg a közép- és felsőfokú tagintézményben tanuló diákok támogatására való jogosultságukat iskolalátogatási igazolással kell, hogy igazolják.

Tisztelettel:

Csőgér Bálint s.k.

polgármester