https://www.facebook.com/kozossegiszinternagyvisnyo

Általános Iskola, Nagyvisnyó, Ifjúság út 1.

Bemutatkozás

A nagyvisnyói általános iskola a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Telephelye.
Az iskola önálló telephelyként működik 1-4. összevont osztállyal. A Bükk
hegység lábánál, szép, festői környezetben fekszik. Nagy udvarral, játszótérrel
rendelkezik. Az épületben a tantermek mellett tornaterem, amely egyben
kultúrterem is, ebédlő, számítógépes terem, és egy nagy könyvtár található. A
kultúrteremben tartjuk ünnepségeinket, rendezvényeinket. Rendelkezünk
számítógépekkel, interaktív táblákkal.
Kiscsoportos oktatás folyik két pedagógussal. Az SNI és BTMN-es gyerekekkel
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus is foglalkozik. A szabadidős
foglalkozások megszervezése a Közösségi Színtér és Könyvtár vezetőjével
együttműködve valósul meg.
Szakköreink: néptánc, angol, modern tánc, zeneoktatás: furulya. Minden évben
lehetőség van három alkalommal színházlátogatásra (Eger), melynek útiköltsége
ingyenes. Az itt tanuló gyerekeknek ingyenes étkezést biztosít az önkormányzat.
Lehetőség szerint tavasszal erdei tábort szervezünk a Lázbérci Tájvédelmi
Körzet területén.
Lehetőség van túrázásra, az Upponyi-hegység és a Lázbérci-tó élővilágának
megismerésére.
Nyáron egy hónapos (július) térítésmentes napközis tábor működik színvonalas
programokkal.
A kislétszámú oktatás-nevelés nagymértékben segíti az egyéni
személyiségfejlesztést, maximálisan működik az egyéni bánásmód elve.
Mindenki képességeinek megfelelően halad a tanulásban. Egy tanulóra sok idő
jut. Minden gyerekkel képességeinek, személyiségének megfelelően tudunk
foglalkozni. Az alapkészségek (értő olvasás, számolási készség, írás készség)
megalapozása mellett fontosnak tartjuk a szeretetteljes emberi kapcsolatok
kialakítását. Tanulóink jól érzik magukat az iskolában, ezáltal teljesítményük is
jobbá válik. A szülőkkel napi szinten, személyesen találkozunk. Jellemző a
családias légkör. Új szervezési módokat is alkalmazunk: témahét, projektnap.
A telephely Szilvásváradtól 5 km-re, főútvonal mentén található, gyönyörű,
nyugodt, festői környezetben. Ápoljuk hagyományainkat. Ezeket a
rendezvényeinket szeretik és várják tanulóink.
Szeretettel várunk minden olyan gyereket, akinek fontos az egyéni, személyre
szabott törődés, képességfejlesztés!

Elérhetőség:

+36 30 783 87 93

nagyvisnyoiskola@gmail.com

http://www.facebook.com/kozossegiszinternagyvisnyo