Általános Iskola

https://www.facebook.com/kozossegiszinternagyvisnyo

Általános Iskola, Nagyvisnyó, Ifjúság út 1.

Bemutatkozás

A nagyvisnyói általános iskola a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Telephelye. Az iskola önálló telephelyként működik 1-4. összevont osztállyal. A Bükk hegység lábánál, szép, festői környezetben fekszik. Nagy udvarral, játszótérrel rendelkezik. Az épületben a tantermek mellett tornaterem, amely egyben kultúrterem is, ebédlő, számítógépes terem, és egy nagy könyvtár található. A kultúrteremben tartjuk ünnepségeinket, rendezvényeinket. Rendelkezünk számítógépekkel, interaktív táblákkal.

Kiscsoportos oktatás folyik két pedagógussal. Az SNI és BTMN-es gyerekekkel gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus is foglalkozik. A szabadidős foglalkozások megszervezése a Közösségi Színtér és Könyvtár vezetőjével együttműködve valósul meg.

Szakköreink: néptánc, angol, modern tánc, zeneoktatás: furulya. Minden évben lehetőség van három alkalommal színházlátogatásra (Eger), melynek útiköltsége ingyenes. Az itt tanuló gyerekeknek ingyenes étkezést biztosít az önkormányzat.

Lehetőség szerint tavasszal erdei tábort szervezünk a Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén. Lehetőség van túrázásra, az Upponyi-hegység és a Lázbérci-tó élővilágának megismerésére. Nyáron egy hónapos (július) térítésmentes napközis tábor működik színvonalas
programokkal.

A kislétszámú oktatás-nevelés nagymértékben segíti az egyéni személyiségfejlesztést, maximálisan működik az egyéni bánásmód elve. Mindenki képességeinek megfelelően halad a tanulásban. Egy tanulóra sok idő jut. Minden gyerekkel képességeinek, személyiségének megfelelően tudunk foglalkozni. Az alapkészségek (értő olvasás, számolási készség, írás készség) megalapozása mellett fontosnak tartjuk a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítását. Tanulóink jól érzik magukat az iskolában, ezáltal teljesítményük is jobbá válik. A szülőkkel napi szinten, személyesen találkozunk. Jellemző a családias légkör. Új szervezési módokat is alkalmazunk: témahét, projektnap.

A telephely Szilvásváradtól 5 km-re, főútvonal mentén található, gyönyörű, nyugodt, festői környezetben. Ápoljuk hagyományainkat. Ezeket a rendezvényeinket szeretik és várják tanulóink.

Szeretettel várunk minden olyan gyereket, akinek fontos az egyéni, személyre szabott törődés, képességfejlesztés!

Elérhetőség:
+36 30 783 87 93
nagyvisnyoiskola@gmail.com
http://www.facebook.com/kozossegiszinternagyvisnyo

Nyílt nap a nagyvisnyói általános iskolában

Hagyományaink őrzése

Húsvéti tojásfa

Hagyományaink őrzése

Májusfa állítás

Hagyományaink őrzése

Falunapi fellépések

Néptánc

Furulya

Modern tánc

Hagyományaink őrzése

Falunapi krumpli laksa sütés