Napköziotthonos Óvoda

https://www.facebook.com/kozossegiszinternagyvisnyo

A Szilvásváradi Manóvár Óvoda Nagyvisnyói Tagóvodája Nagyvisnyó község csendes, védett utcájában, könnyen megközelíthető helyen található. Óvodánk a szilvásváradi óvoda tagintézménye. Óvodai nevelés községünkben 1979-től működik. Az épület 2009.ben felújításon esett át. A felújítás során új csoportszobával, fejlesztő szobával, tornateremmel vált a gyermekek életkori sajátosságaihoz  igazodó és fejlesztésükhöz minden igényt kiszolgáló és hozzájáruló épületté.

Az óvoda egy csoporttal működik, 25 gyermek befogadására alkalmas. A vegyes életkorú csoportban betöltött 2,5 éves kortól 6-7 éves korig neveljük a gyermekeket. A férőhely lehetőségeihez igazodva igyekszünk minden segítséget megadni a munkába visszaálló szülőknek, hogy gyermeküket a helyi óvodába hozhassák 3 éves kor előtt. Az óvodában két óvodapedagógus és egy dajka dolgozik.

Óvodánk udvara tágas, nagy játszóudvarral rendelkezik, ahol árnyas fák alatt új udvari játszóeszközökön játszhatnak, mozoghatnak a gyermekek.

Saját főzőkonyhánk látja el az óvodások, helyi iskolások, szociális étkezésben részt vevők  és igény szerint vendégek étkeztetését.

Óvodánk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési programmal működik, kiegészítve a Kompetencia alapú óvodai programcsomag adoptált témáival. Témáink a négy évszak, jeles napok, ünnepek, hagyományok köré épülnek. Az óvodába járó gyermekeink közvetlen tapasztalatszerzéssel, sok mozgással, játékkal szerezhetnek ismeretet az őket körülvevő világról. Az óvodás évek alatt fejlődnek azok a készségeik, képességeik amik az egészséges önbizalom, a folyamatos tanulás, ismeretszerzés, az eléjük gördülő akadályok leküzdésével a zökkenőmentes iskolakezdést lehetővé teszik.

Fontosnak tartjuk a települési hagyományok ápolását, a környezeti értékek megóvását, az egészséges életmódra nevelést.

Elérhetőség:

06 36 816 173

e-mail cím:
ovodanagyvisnyo@gmail.com

ÓVODAI BEIRATKOZÁS