Napköziotthonos Óvoda

A Nagyvisnyói Napköziotthonos Óvoda közel 30 éve, 1979-ben nyitotta meg kapuját.

Az óvodában öten dolgozunk. A gyermekekkel két főiskolát végzett óvónő és egy szakképzett dajka foglalkozik. Óvodánk saját konyhával rendelkezik, ahol egy szakácsnő, egy konyhai kisegítő igyekszik elkészíteni a gyerekek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen ételeket.

Sok évig a túlzsúfoltság volt jellemző, eleinte 40-43 gyermek töltötte mindennapjait az 50 m2-es csoportszobában. Az optimális létszám, 20-25 gyermek, csak az utóbbi időben valósult meg. Az osztatlan, vegyes csoportban együtt járhatnak a testvérek, unokatestvérek, így a beszoktatás könnyebben, rövidebb idő alatt valósulhat meg. A családias légkörben a nagyobb gyerekek mintául szolgálnak a kisebbeknek, sokat tanulhatnak egymástól.

Fontosnak tartjuk a hagyományok megteremtését az óvodai mindennapi életünkben.

• Születésnap
• Névnap
• Mikulás
• Karácsony
• Farsang
• Anyák napja
• Évzáró-ballagás

Az óvoda nagy udvarral rendelkezik, ahol az udvari játékok a gyermekek mozgásigényét kielégítik. Korszerű eszközökkel felszerelt tornaszobában biztosítjuk a lehetőséget a gyermekeinknek, hogy kielégíthessék megnövekedett mozgásigényüket, edzettségüket. A beszédfejlődésben korrekcióra szorulóknak logopédiai ellátást biztosítunk heti két alkalommal-logopédus segítségével. Az érdeklődő gyerekek járhatnak Hittanra, Zeneoviba, és játékos keretek közt ismerkedhetnek az angol nyelvvel. Óvodásainkat természet közelibb világra , természetesebb életmódra kívánjuk nevelni. A játék és a különböző műveltségtartalmak, tevékenységek közben sikerélményhez juttatjuk őket.

A gyermek életében legnagyobb örömforrás a játék. A játékon keresztül épül be a személyiségébe az őt körülvevő világ megismerése, értékek megbecsülése. Ezért kirándulásokkal, múzeumlátogatással, bábszínházi, színházi előadásokkal gazdagítjuk a gyerekek élményvilágát, mely a szabad játék alapja. Az óvoda és a család jó kapcsolatának kialakítását, fejlesztését egymás iránti megbecsüléssel, a másság tiszteletben tartásával kívánjuk megalapozni.

A gyermekeket értő, elfogadó, elvárásokat közvetítő környezetben igyekszünk nevelni. A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program alapján neveljük a gyerekeket, amely eredményesen szolgálja az óvodás gyermekek testi,- lelki,- értelmi,- erkölcsi fejlődését. Az óvodában töltött évek alatt kialakulnak azok a képességeik, amelyek birtokában képesek lesznek tanulmányaik megkezdésére és biztonságban lépik majd át az iskola kapuját.