Pályázati Adatlap: Pályázati ürlap

Rendelet: EGYSÉGES Fecskeházas

A tervezett programot a projektgazda a 3349 Nagyvisnyó, Fő u. 12. (357 hrsz.) alatt álló, önkormányzati tulajdonban lévő épület átalakításával-fejlesztésével kívánja megvalósítani. Jelenleg ezen épületben működik a Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ Nagyvisnyói Területi Irodája és a Nagyvisnyói Közös Önkormányzati Hivatal is. A projekt megvalósítását követően a Hivatal más ingatlanon kerül elhelyezésre. A fejlesztés célja a településen nyújtott szociális alapszolgáltatások (család és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás) – jelenleg meglehetősen rossz állapotú, szűkös és a munkafolyamatokat nem megfelelően támogató – infrastrukturális hátterének koncentrált megteremtése egy felújított, a helyi szociális alapellátásra és igényekre optimalizált épületben, amely a település alapellátási központja lesz. A projekt keretében új szolgáltatást nem hozunk létre, férőhelyet nem bővítünk. Az ingatlan szociális ellátást biztosító helyisége a megnövekedett szociális szükségletek kielégítésére nem alkalmas. Az ingatlan fejlesztése után a jelenlegi önkormányzat által használt helyiségek átalakításával egy a 21. század igényeit kielégítő, modern Szociális Területi Iroda jön létre, amely két szociális alapszolgáltatással biztosítaná a helyi igényeket. A felújítás célja az épület vállalt feladatainak ellátására alkalmas funkcionális átalakítása, valamint az épület energetikai megújítása. Az energetikai jellemzők javítása érdekében, az épület homlokzata és födéme kőzetgyapot hőszigetelést kap, emellett a jelenlegi rossz hatásfokú fa nyílászárók hőszigetelt nyílászárókra lesznek kicserélve. Az épület fűtésrendszerének, akadálymentesítésének, szigetelésének célja a szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti alapellátás) minőségi fejlesztéséhez szükségesek. Az építmény azbesztet nem tartalmaz, a telken nem áll műemlék épület, nincs védendő érték. 1 darab akadálymentes parkoló is épül.

Támogatás intenzitás 100%,
projekt összköltsége bruttó 34.470.000 Ft
jelenleg hatályos befejezés: 2019. december 31.
projektazonosító TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002