Pályázat Bérlakások tekintetében bérlőkiválasztási jog kedvezményezetti jogára.

Nagyvisnyó Község Önkormányzata Pályázatot hirdet az Önkormányzat bérlőkijelölési jogából adódóan a Nagyvisnyó, Fő út 31/A sz. alatt található kettő megüresedő 1,5 szobás lakásra.


A pályázati dokumentáció átvehető ügyfélfogadási időben Nagyvisnyó Községházán, vagy a http://www.nagyvisnyo.hu/palyazatok/#toggle-id-1 linkről letölthető.

A pályázatot személyesen, vagy ügyfélfogadási időben lehet benyújtani 2019. május 17. napjáig Nagyvisnyó Község Önkormányzatánál (Nagyvisnyó, Ifjúság út 2.

 A pályázat benyújtásakor személyi igazolványaikat szíveskedjenek magukkal hozni!  A pályázatok bírálata legkésőbb a beadási határidőt követő testületi ülésen megtörténik. Minden pályázó írásbeli értesítést kap a döntésről.

A költözés várható ideje: 2019. július 1.

 A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

  • a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó rendszeres nettó jövedelmükről szóló igazolást,munkaszerződés(ek)et
  • egyéb rendszeres jövedelemről, segélyekről, támogatásokról szóló igazolásokat,
  • elvált családi állapotú pályázók a házasság felbontásáról, a gyermek elhelyezéséről, a gyermektartási díjról szóló jogerős bírósági ítéletet,
  • házassági anyakönyvi kivonatot, élettársi kapcsolat igazolása céljából a kérelmezők együttes nyilatkozatát
  • albérlet esetén bérleti szerződést
  • pénzmegtakarítás esetén azt bizonyító szerződés, pénzintézeti igazolást,
  • megkötött lakás-elő takarékossági szerződést, vagy nyilatkozatot, hogy költözés esetén megkötésre kerül. (Minimum havi 20.000.-Ft befizetés)
  • ingatlantulajdonra, haszonélvezeti jogra vonatkozóan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot.

Korona Takarék Közleménye

 

Mobil bankfiók karbantartás miatti leállás

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mobil bankfiók 2019. május 13 – 17. időszakban az éves rendszeres karbantartási munkák miatt

nem fog közlekedni.

A műszaki leállás után, várhatóan 2019. május 20-i héttől fog ismét  forgalomba helyeződni.

Megértésüket köszönjük!

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan. A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik […]

Korona Takarék Közleménye

  Mobil bankfiók karbantartás miatti leállás Tisztelt…

Click here to add your own text