Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek*, 9. § 1.ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Szilvásvárad Község Önkormányzata elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el.

Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető!

Megjegyzés! FONTOS!!! Minden esetben be kell jelentkezni az Ügyfélkapuba!
Amennyiben a fenti linken elérhető űrlapoknál bejelentkezés után sem aktív a négy narancssárga hátterű, a sorban első “ONLINE KITÖLTÉS” feliratú ikon, akkor ki kell jelentkezni a Ügyfélkapuból, majd újra be kell jelentkezni, ekkor megjelenik egy oldal, ahol az általános szerződési feltételeket elfogadva a kék “REGISZTRÁCIÓ” ikonra kell kattintani. Elvileg ezek után már kitölthető lesz bármelyik űrlapunk.

*(kivéve az Eüsz 1 §. 23. pontban meghatározottak).
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény értelmében gazdálkodó szervezet: gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

Bővebb tájékoztató az alábbi linken olvashat! Ajánljuk mindenkinek, főleg azoknak a kezdő vállalkozóknak, akik most ismerkednek a E-ügyintézéssel, mert ebben a tájékoztatóban valóban érthetően és a lehető legegyszerűbben írják le a teendőket és a hibalehetőségeket.

Elolvasom a Tájékoztatót

Hivatali kapus elérhetőségeink:

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal
Hivatali ügyek esetén ezt az elérhetőséget használják!
Jegyző: Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
Székhely hivatal: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
Hivatali kapu rövid név: SZVKJ
KRID: 405048715

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagyvisnyó Községi Kirendeltség

Ügyintézés helye: 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12.
Hivatali kapu rövid név: SZVNV
KRID: 747751705

Szilvásvárad Község Önkormányzata 
3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
Hivatali kapu rövid név: SZVONK
KRID: 540859915

Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Óvodai Társulás
3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1
Képviselője: Szaniszló László elnök
Szilvásváradi Manóvár Óvoda
3348 Szilvásvárad, Park u. 2.
Hivatali kapu rövid név: MOVI
KRID: 642849738
Vezető: Színné Kaczvinszki Éva

Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ
3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7.
Vezető: Szaniszlóné Molnár Emese Diána
Hivatali kapu rövid név: SZSZSZK
KRID: 475432961
Főbb feladatok, szolgáltatások: Szociális étkeztetés, Idősek nappali ellátása, Család és Gyermekjóléti szolgáltatások, Házi segítségnyújtás