Tisztelt Szülők és Diákok!

Nagyvisnyó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022/2023. iskolai tanévre az iskolakezdési támogatás összegét – Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek, a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező középfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok és a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező felsőfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok részére egységesen – 10.000 Ft-ban állapítja meg.

A szilvásváradi és nagyvisnyói oktatási intézménybe járó általános iskolás gyermekek névsorát az Intézmény bocsátja az Önkormányzat részére.

A más településre eljáró általános, illetőleg a közép- és felsőfokú tagintézményben tanuló diákok támogatására való jogosultságukat iskolalátogatási igazolással kell, hogy igazolják.

A 10.000 Ft-os iskolakezdési támogatás kiosztásának ideje, helye:

  1. szeptember 1-től 2022. október 28-ig munkaidőben Nagyvisnyó Község Önkormányzatánál, 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. szám alatt.

 

Csőgér Bálint s.k.

polgármester