Értesítjük önöket, hogy Nagyvisnyó Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról szóló 6/2005. (VIII.24.) sz. rendeletének – a 0132/7 hrsz.-ú területet érintő gazdaságfejlesztési célból építési beruház megvalósíthatósága miatt szükségessé váló – módosítását megtörtént az alábbiak szerint:

Módosító rendelet

Határozat kivonat

Településszerkezet Fedvénylap