A Technológiai és Ipari Minisztérium koordinálása mellett idén is elindul „A nyári diákmunka 2022” elnevezésű munkaerő-piaci program. Az előző évhez hasonlóan a diákok foglalkoztatását biztosító és így támogatható munkáltató lehet a területi, települési önkormányzat és annak önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye is.

A program 2022. június 15. napjától, 2022. augusztus 31. napjáig tart.

A munkaerő-piaci program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 2022. július 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra igényelhetnek támogatást a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. Az önkormányzatok esetén a program keretében legfeljebb napi 6 órás, munkaviszonyban történő foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében – amennyiben a munkakört betöltő diák rendelkezik a szükséges szakképesítéssel – 195.000,- Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetébenpedig 150.000,- Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg természetesen arányosan csökken.

A rendelkezésünkre álló forrásból minél több diák foglalkoztatásának támogatását kívánjuk elérni, így az önkormányzatok esetében egy adott diák foglalkoztatásának támogatására egy hónapos időszakban látunk lehetőséget.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/F §-ban foglaltak alapján a 25. életévüket még be nem töltött fiatalok munkából származó jövedelme mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.

  1. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák szolgáltatást kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a járási hivatalhoz befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen, Foglalkoztatási Osztályunk II. emeleti ügyfélszolgálatán (Eger, Klapka u. 9.).

Az idő rövidsége miatt, kérek minden feltételnek megfelelő diákot akik szeretnének az önkormányzatnál dolgozni 2022.06.17.-ig jelezzék felénk.