A PEVIK Kft értesíti a lakosságot, hogy:.

LIM-LOMTALANÍTÁST

végez Nagyvisnyó község területén 2014.május 15-én csütörtökön.

Kérjük a lakosságot, hogy a szemétszállítási napon a szeméttárlóedény mellé helyezzék el a háztartásukban feleslegessé vált lomokat.

1. Kihelyezhető hulladékok:
Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai hulladék, nagyobb kartondobozok, játékok, rongy bezsákolva stb).

2. Nem kihelyezhető hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét! Ezeket külön értesítés alapján kerülnek elszállításra.

3. A hulladékok elhelyezése:
A lomtalanítási hulladékot a gyűjtési útvonalon (lakóingatlanok előtt) úgy kell elhelyezni,hogy az a begyűjtő gépjárművel jól megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.

Az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében kérjük a lakosságot, hogy a felhívás mellékletét képező regisztrációs adatlapot szíveskedjenek visszaküldeni hivatalunkba.

A település Önkormányzata és a közszolgáltató PEVIK Kft.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos!

A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetnie!