Kötelező adatszolgáltatás A minden évben esedékes Nitrát adatszolgáltatást elektronikus formában ügyfélkapun keresztül és papír alapon is benyújthatják a gazdálkodók 2013. december 31-ig.

Kinek is kell adatot szolgáltatnia ?

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „nitrát rendelet” alapján adatszolgáltatásra kötelezettek:
1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatók. /Magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat./ingatlan felett. Ezen termelőknek a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek.
2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevékenysége során nitrát érzékeny területen gazdálkodik (az egyes állattartó telepeken kívül nitrát érzékeny területek a 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok, belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és állattartás folytatható; bányatavak 300 méteres parti sávja;)
Az adatszolgáltatást a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú mellékletében lévő adatlap kitöltésével – vagy az említett elektronikus felületen– kell végrehajtani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik. A kitöltött papír formátumú adatlapot 2013. december 31-ig kell a telephely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságra elküldeni. Az elektronikus kitöltő felület az NÉBIH honlapján elérhető, s az ügyfélkapus azonosítást követően az adatlap kitölthető elérhető. A szerves trágyák átlagos beltartalmi mutatói – legeltetéssel történő kijuttatás, valamint különböző tárolási formák esetében – a rendelet 1. mellékletéből olvashatók ki, s nitrogén esetében attól eltérni nem lehet (kivéve engedélyköteles anyagok használatát).

Fontos, hogy a legeltetés során, illetve az egyéb trágyázási eljárásokkal kijuttatott szerves trágya/szerves eredetű trágyázó szer esetében se kerüljön a 170 kg/ha N hatóanyag túllépésre a nitrát érzékeny területeken.

A trágya (szerves/ásványi) kijuttatásra vonatkozó november 15-február 15 közötti tilalmi időszakot – a téli legeltetési korlátot, valamint az ideiglenes trágyadepók ez időterminusra történő felszámolását is beleértve – figyelembe kell venni (kalászosok fejtrágyázása esetén február 1-ig tart).

Az istállózott időszak tekintetében a keletkező trágya mennyiségét, csak erre az időszakra vonatkoztatva kell kiszámolni a rendelet 5. számú mellékletében szereplő irányszámok alapján. Ugyanakkor az adatlap 3.1. pontjában lévő legeltetéssel hasznosított területekre az éves átlagos állatlétszám kerüljön, a rendelet 1. mellékletében lévő N-terhelés figyelembevételével.
Amennyiben az állattartó nem rendelkezik a trágya elhelyezéshez szükséges földterülettel, vagy egyéb módon történő hasznosítás nem igazolható – pl. saját biogáz előállítás stb. -, úgy fel kell tüntetni az 3.3. pontjában az átvevő adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.

Demeter László
tanácsadó

Gazdálkodói Információs Szolgálat