A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CL. törvény 2016, január 1. napján hatályba lépő módosítása alapján a belföldi jogsegély iránti megkeresést kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján lehet megküldeni.

Az új rendelkezések végrehajtása érdekében a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal erre a célra kijelölt e-mail címei:
– Szilvásvárad község vonatkozásában: belfoldijogsegely@szilvasvarad.hu
– Nagyvisnyó község vonatkozásában: hivatal@nagyvisnyo.hu