Szilvásváradi Manóvár Óvoda

                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szilvásváradi Manóvár Óvoda
Szilvásváradi Manóvár Óvoda Nagyvisnyói Tagóvodája

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3349 Nagyvisnyó , Alkotmány út 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az Országos Alapprogram és a helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola,
  •       Büntetlen előélet igazolása, cselekvőképesség, magyar állampolgárság A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan csatolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Színné Kaczvinszki Éva intézményvezető nyújt, a +36/36-816227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Szilvásváradi Manóvár Óvoda címére történő megküldésével (3348 Szilvásvárad, Park utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59-16/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

  •       Elektronikus úton Színné Kaczvinszki Éva intézményvezető részére a szilvaovi@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

  •       Személyesen: Színné Kaczvinszki Éva intézményvezető, Heves megye, 3348 Szilvásvárad, Park utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókkal való személyes beszélgetés után az intézményvezető munkáltatói jogkörében dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.onkormanyzat.szilvasvarad.hu – 2019. április 3.