Magyarország Köztársaság Elnöke az

Országgyűlési Képviselők 2014. évi választását

2014. április 6. napjára tűzte ki.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén, lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját (személyi szám) igazolnia szükséges, amelyre az alábbi, magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:

– a lakcímet is tartalmazó („régi típusú”) személyazonosító igazolvány vagy
– személyazonosító igazolvány vagy
– lakcímigazolvány és
– útlevél vagy
– 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély.

A személyi azonosító igazolására a lakcímigazolvány és külön igazolás/hatósági bizonyítvány alkalmas.

A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény.  Egyéb okmányoknál az átvételi elismervény nem alkalmas a személyazonosság és a személyes adatok igazolására.

AMENNYIBEN A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT ÉS LAKCÍMÉT VAGY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓJÁT NEM TUDJA ÉRVÉNYES OKMÁNYOKKAL IGAZOLNI, AKKOR NEM SZAVAZHAT, A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG VISSZAUTASÍTJA.