Felhívás tűzesetek megelőzése érdekében

Az elmúlt napokban Heves megyében is jelentősen megnövekedett a tűzesetek száma.

A tüzek 99 százaléka emberi tevékenységre vezethető vissza. Többnyire a gondatlanság áll a háttérben, de igen nagy számban vezethetőek vissza szándékosságra, ilyen például a tarló és a nád égetése. Sok esetben a felügyelet nélkül hagyott kerti hulladék égetéséből keletkezik nagy kiterjedésű tűz.

Tarlóégetést és egyéb növényi hulladék égetését tűzgyújtási tilalom idején az erdő 200 méteres környezetében tilos végezni. A település belterületén, a kertjében mindenki használhatja a grillsütőjét, de a kerti szalonnasütés sem jelenti a tűzvédelmi szabályok megsértését, amennyiben ez az erdőtől legalább 200 méterre történik.

Tüzet erdőterületen a tűzgyújtási tilalom időszakának feloldása után is kizárólag a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen szabad gyújtani. A mások által korábban illegálisan rakott tábortűz nyoma nem kijelölt tűzrakó hely. A hivatalosan és biztonságosan használható tűzrakó helyek mindig betonozott, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában egyéb berendezések, padok, asztalok is találhatók. Tűzgyújtáskor mindig legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk. Víz hiányában a tűzrakás helyét fedjük be földdel. Esős, nedves időben se bízzuk a véletlenre a tűz eloltását!

Az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés, hiszen amíg egy cigarettacsikk eldobása kevesebb, mint egy másodpercet, a keletkező tűz eloltása akár több napig is eltarthat, az oltás költségei pedig több millió forintra rúghatnak. Ha tüzet látunk, haladéktalanul értesítsük a tűzoltókat és a helyi erdőgazdálkodót.

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól is. Erdőtűzveszélyes időszakban a vidékfejlesztési miniszter, vagy az erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdőkben vagy akár az ország összes erdejében. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is –, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül sem szabad tüzet rakni!

A tűzesetek megelőzése érdekében kérjük működjenek közre a megelőzésben, felvilágosító tevékenységben.

A napi munkájuk, vagy szabadidős tevékenységük közben tapasztalt tűzveszélyes tevékenységet, kialakult veszélyes állapotot, tűzesetet jelezzék a tűzoltóság felé.
A kialakult veszélyhelyzetet könnyebb megszüntetni, mint a tüzet eloltani. A kezdeti tüzek általában még gyorsan elolthatóak, így kisebb károkozással járnak.
A mennyiben igényt tartanak rá abban az esetben oktatással is segíteni tudjuk Önöket a tűzesetek megelőzésének érdekében.

Amennyiben a helyi rendelet nem szabályozza a belterületen való szabadtéri égetést, úgy az égetés TILOS!

A tűzesetek elkerülése érdekében mindnyájunknak legalább az alábbiakat szükséges tudni:

– A tervezett avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni. Az egri tűzoltóság címe: 3300 Eger, Vincellériskola u. 5.
– A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni.
– A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
– A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
– Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
– Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
– A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
– Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

A helyi rendelet be nem tartása tűzvédelmi bírsággal sújtható.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. pontja alapján tűzvédelmi bírsággal sújtható az aki “a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elvégzésével és a kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodott”. A kiszabható tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 60 000 Ft, legnagyobb mértéke 200 000 Ft.

Az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség a helyi Önkormányzat Jegyzőjével közös ellenőrzéseket tart a belterületi területek karbantartása és tűz megelőzése érdekében.