Tisztelt Szülők és Diákok!

Nagyvisnyó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023/2024. iskolai tanévre az iskolakezdési támogatás összegét – Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek, a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező középfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok és a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező felsőfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok részére egységesen – 10.000 Ft-ban állapítja meg.

A tanköteles korú tanulók esetében tanulói jogviszony igazolása nem szükséges, a 16. életévüket betöltött tanulók esetében a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással igazolható.

A 10.000 Ft-os iskolakezdési támogatás kiosztásának ideje, helye:

2023. szeptember 6-tól 2023. október 31-ig munkaidőben Nagyvisnyó Község Önkormányzatánál, 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. szám alatt.

 

Csőgér Bálint s.k.

polgármester