Tisztelt Szülők és Diákok!

Nagyvisnyó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022. iskolai tanévre az iskolakezdési támogatás összegét – Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek, a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező középfokú intézményben nappali tagozaton tanuló diákok, és a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló diákok részére egységesen – 7.000 Ft-ban állapítja meg.

A szilvásváradi és nagyvisnyói oktatási intézménybe járó általános iskolás gyermekek névsorát az Intézmény bocsátja az Önkormányzat részére.

A más településre eljáró általános, illetőleg a közép- és felsőfokú tagintézményben tanuló diákok támogatására való jogosultságukat iskolalátogatási igazolással kell, hogy igazolják.

A 7.000 FT-OS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS KIOSZTÁSÁNAK IDEJE, HELYE:

2021. SZEPTEMBER 10-TŐL 2021. OKTÓBER 31-IG MUNKAIDŐBEN NAGYVISNYÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL, 3349 NAGYVISNYÓ, FŐ ÚT 12. SZÁM ALATT.

Csőgér Bálint s.k.
polgármester