Tisztelt Szülők és Diákok!

Nagyvisnyó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. iskolai tanévre az iskolakezdési támogatás összegét – Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek, a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező középfokú intézményben nappali tagozaton tanuló diákok, és a Nagyvisnyó községben lakóhellyel rendelkező felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló diákok részére egységesen – 5.000 Ft-ban állapítja meg.

A szilvásváradi és nagyvisnyói oktatási intézménybe járó általános iskolás gyermekek névsorát az Intézmény bocsátja az Önkormányzat részére.

A más településre eljáró általános, illetőleg a közép- és felsőfokú tagintézményben tanuló diákok támogatására való jogosultságukat iskolalátogatási igazolással kell, hogy igazolják.

Az 5.000 Ft-os iskolakezdési támogatás kiosztásának ideje, helye:

2020. szeptember 2-től 2020. október 31-ig munkaidőben Nagyvisnyó Község Önkormányzatánál, 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. szám alatt.

Csőgér Bálint s.k.
polgármester