Tisztelt Ügyfeleink!

Az önkormányzat energiatakarékossági intézkedéseinek részeként Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2022. (XI. 29.) és Nagyvisnyó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2022. (XI. 28.) önkormányzati határozata alapján a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban

2022. december 22-től 2023. január 6-ig igazgatási szünet lesz.

Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (így különösen a születések és halálesetek anyakönyvezése miatt) időpontkérésre       munkanapokon 800-1200 között, +3620 770 6345-ös telefonszámon van lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Az igazgatási szünet alatt a hivatal a feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik. A Korm. rendélet alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele

  1. az elötte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
  2. azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,
  3. a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
  4. az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
  5. az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,
  6. az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint
  7. a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. S (1) bekezdése,. valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. S (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.