Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy a november hónapban jogosultak részére a támogatás kifizetés 2021. november 24. napjától 2021. november 30. napjáig ügyfélfogadási időben az Önkormányzatnál lehetséges (3349 Nagyvisnyó, Fő út 12.). A szilvásváradi és nagyvisnyói oktatási intézménybe járó általános iskolás gyermekek névsorát az Intézmény bocsátja az Önkormányzat részére. A más településre eljáró általános, illetőleg a közép- és felsőfokú tagintézményben tanuló diákok támogatására való jogosultságukat iskolalátogatási igazolással kell, hogy igazolják.

Felhívom figyelmüket, hogy az Önkormányzat helyiségében maszk viselése kötelező, és az ügyintézőnél egyszerre egy időben csak egy ügyfél tartózkodjon.

Tisztelettel:

Csőgér Bálint s.k.
polgármester