Egyelőre igényfelmérést végzünk, az adatszolgáltatás nem jelent automatikus támogatást.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. A fentiekre tekintettel a Kormány az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A fentiek alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, a kormány lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségének (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül történő bejelentésére.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

– háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;

– egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

A bejelentés határideje: 2022. szeptember 29., 12 óra.

Egy háztartásból egy személy élhet igénybejelentéssel, amely személy bejelentett lakhelye vagy tartózkodási helye az adott háztartás.

A bejelentéshez szükséges adatokat a mellékelt adatlap kitöltésével, és az önkormányzathoz való visszajuttatásával tudja teljesíteni.

Adatlap: Adatlap