Nagyvisnyó Község Önkormányzata Pályázatot hirdet az Önkormányzat bérlőkijelölési jogából adódóan a Nagyvisnyó, Fő út 31/A sz. alatt található egy megüresedő 1,5 szobás 59 m2 lakásra.

A pályázati dokumentáció átvehető ügyfélfogadási időben Nagyvisnyó Községházán, vagy a www.nagyvisnyo.hu/index.php?page=onk_muk9 linkről letölthető.

A pályázatot személyesen – ügyfélfogadási időben lehet benyújtani – 2013. december 01-ig a Nagyvisnyó Község Önkormányzatánál (Nagyvisnyó, Fő út 12.). A pályázat benyújtásakor személyi igazolványaikat szíveskedjenek magukkal hozni!

A pályázatok bírálata legkésőbb 2013. decemberi képviselő testületi ülésen megtörténik. Minden pályázó írásbeli értesítést kap a döntésről.

Várható beköltözés 2014. január 02.

A bérleti szerződés időtartama 2015. június 01. (várhatóan a lejáratot követően 5 évvel hosszabbítható)