Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Nagyvisnyó Község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a kiküldött ebösszeíró adatlapokat kitölteni és legkésőbb 2021. november 30. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval: https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=szolgaltatasok

Adatlap innen letölthető: EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

Az ebösszeírással kapcsolatban további információ kérhető Önkormányzatunknál a +3636 351-174-es, a +3620-770-6345-ös telefonszámon vagy személyesen ügyfélfogadási időben a 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. szám alatt.