A Szilvás-patak nyomvonalán megvalósuló árvízvédelmi beruházásra Nagyvisnyó Község Önkormányzata 2011. nyarán pályázatot nyújtott be az ÉMOP-2011-3.2.1/D „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” c. kiírásra. A pályázat 2012. júniusban támogatásban részesült, az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 82 427 878 Ft, melyet a Magyar Állam és az Európai Unió biztosított.

A projekt előzményei:

A Szalajka(Bán)-, Nagyvölgy- és Mocsár-patak átlagos vízhozamához képest 30-50-szeresére növekszik az áradások időszaka alatt. A meglévő patakmederben a partfalomlások, illetve a gyors folyású patakhoz kapcsolódóan nem burkolt mederaljon felgyorsult vízáram eróziós károkat okoztak. A vízelőöntést a partfalomlásnál mederből kilépő víz okozta. A település két részét elválasztó közúti hidat le kellett zárni, akadályozva volt a közlekedés.

A projekt célkitűzése:

A vízvédelmi beruházás közvetlenül 31 lakóház, 95 fő lakos, közvetve egy bolt (2 fő) és további lakóingatlanok (100 fő) árvízi elöntését akadályozza meg. A fejlesztés keretében 620,2 méteren mederrendezés, 1678 m2 burkolat építés, 3 db fenékküszöb-lépcső, 197 méter hosszan mederfal megtámasztás, 1 db nagy sebességű áteresz építése, 15 helyen partfalmegtámasztás valósult meg. A fejlesztés a gyorsfolyású patakvíz feltorlódását megakadályozza, a patakmeder egy részének megtámasztásával, burkolásával az eróziós károk, elhabzsolások, partfalomlások megszűntek. A településen átmenő patak maximális vízszállító képessége 5-6 m3/sec-ről 11,15 m3/sec-re nőtt, ami alkalmas az elöntéseket okozó 2010. május-júniusi mértékadó vízhozam elvezetésére.

A projekt megvalósítása:
A közbeszerzésben kiválasztott kivitelező a vízépítési munkálatokat 2013. júliusában befejezte, így községünk lakosai, vállalkozásai védetté váltak az árvízi elöntésektől, hiszen egy esetlegesen csapadékos időszak okozta többlet vízmennyiség elvezetése biztonságossá vált.

Irányító Hatóság
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Közreműködő szervezet
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107.
norda@norda.hu
www.norda.hu

Kedvezményezett
Nagyvisnyó Községi Önkormányzat
3349 Nagyvisnyó Fő út 12..
www.nagyvisnyo.hu