ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZILVÁSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

      pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

igazgatási ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtási és helyi rendeletekben meghatározott szociális hatósági ügyintézői feladatok ellátása, települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggő feladatok ellátása. Szociális hatósági, gyámhatósági feladatok ügyintézői ellátása.

Hatósági és igazgatási feladatok ellátása, közterülettel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.

Statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése.  Ügyfélfogadás lebonyolítása.

A képviselő-testületi ülések előterjesztésének előkészítése, döntések végrehajtása, jegyzőkönyvek elkészítése, TFIK rendszer használata.

Számlák érkeztetése, számlázással kapcsolatos feladatok és az önkormányzati banki terminál kezelése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy, önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Nagyvisnyó

Álláshirdető szervezet bemutatása: A szervezetről információ a www.szilvasvarad.hu oldalon található. A kinevezés határozott időre történik a Kttv. szabályai szerint, próbaidő kikötésével. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonka Petra, jegyző nyújt, a +3636 816 233-as telefonszámon.

A határozott ideig tartó foglalkoztatás előreláthatóan 2027. április 29. napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.) címére történő megküldésével, illetve személyesen ügyfélfogadási időben. Kérjük a borítékon feltüntetni az SZV/ALT/22-2/2024. azonosító számot és a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Szociális gondoskodás, m.n.s., középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakkép., vagy gyámügyi, gyermekvédelmi, szociális gyakorlat

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem Egyéb pályázati előnyök:

 • Önkormányzatnál szerzett szociális ügyintézői szakmai tapasztalat
 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.18. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.23. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nagyvisnyo.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.25.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.07.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.