HIRDETMÉNY

FÖLDTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

VADÁSZATI JOG BÉRBEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS HASZONBÉRLETI DÍJ

IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KIFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

 

Alulírott, de itt is nevezett BARTA GYÖRGY földtulajdonosi közös képviselő, ezúton tájékoztatom a földtulajdonosokat a 2017. március 1-je előtti időszakból, az általános elévülési időn belüli (2012-2017) évekre járó haszonbérleti díj igénylésének és kifizetésének rendjéről:

A haszonbérleti díj kifizetésére 2018. január 5-én pénteki napon 10 órai kezdettel a NAGYVISNYÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT hivatali helyiségében:

Közös Önkormányzati Hivatal

3349 Nagyvisnyó Fő út 12.

 

kerül sor. A haszonbérleti díj az igénylés bejelentését követően, az igénylővel történt egyeztetés alapján, a föld tulajdonjogának megfelelő igazolását követően kerül kifizetésre.

A föld tulajdonjogának megfelelő igazolására vonatkozó szabály (a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 9. § (3) bek.) alapján:

  1. §

(3) A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:

  1. a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
  2. b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;
  3. c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
  4. d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;
  5. e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

—->>—–>>–<<—–<<—-

 

Barta György földtulajdonosi közös képviselő