A projekttel közvetlen célunk a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében, Nagyvisnyón egy önkormányzati tulajdonú iparterület kialakítása, az alapinfrastruktúra fejlesztése, bővítése és rekonstrukciója.

A térség gazdasági jövője szempontjából döntő jelentőségű, hogy milyen mértékben sikerül átalakítani a gazdasági struktúrát, milyen mértékben sikerül a tudásalapú, nagy hozzáadott értéket képviselő iparágak dominanciáját kiépíteni. Ennek fontos eleme, hogy a nagyvisnyói iparterület olyan új vonzó befektetői feltételeket kínáljon, amelynek nyomán az ide betelepülő cégek tartós gazdasági tevékenységre rendezkednek be. A projekt megvalósulását követő 5 éven belül az újonnan betelepülő cégek kapcsán új munkahelyek létrejöttével számolunk.

A projektet Nagyvisnyó Község Önkormányzata kívánja megvalósítani. A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan mintegy 1 ha nagyságú amely tulajdonosa a pályázó Nagyvisnyó Község Önkormányzata. A projekt előkészítési tevékenysége várhatóan 2020. évben, fizikai kivitelezése 2021-2022. évben valósul meg.

A projekt kódja: TOP-1.1.1-16-HE1-2019-00010
A támogatás összege: 150,52 millió Ft

Elkezdődhet a kivitelezés

  1. január

A projekt indulása óta, hosszas előkészítő szakaszt követően,a sikeres közbeszerzésnek

köszönhetően elkezdődhetnek az iparterület fejlesztésére vonatkozó kivitelezési munkálatok.

TOP-1.1.1.-16-HE1-2019-00010

Megújul a szociális épület és a nyitott szín

  1. március

2019-ban elnyert TOP forrásnak köszönhetően idén végre elkezdődhettek az iparterület kialakítására vonatkozó kivitelezési munkák.  A projektnek köszönhetően megújul a területen lévő szociális épület, a nyitott szín és felépül egy csarnok, mely a betelepülő vállalkozások számára számos lehetőséget nyújt a termelésük bővítésére.

TOP-1.1.1.-16-HE1-2019-00010

Félidőhöz érkeztek a munkák az iparterületen

  1. május

Jól haladnak az idén elkezdődött fejlesztési munkálatok. A beruházás mintegy 50%-a elkészült, a projekt várhatóan 202. augusztusában átadásra kerül.

TOP-1.1.1.-16-HE1-2019-00010

   

A nyár végére elkészül a beruházás az iparterületen

  1. június

Jól haladnak az idén elkezdődött fejlesztési munkálatok. A beruházás mintegy 75%-a elkészült, a projekt várhatóan 2022. nyár végén átadásra kerül.                                         TOP-1.1.1.-16-HE1-2019-00010

 Elkészültek az iparterület fejlesztési munkái

  1. augusztus

Elkészült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból megvalósult iparterület fejlesztés. A beruházás 2022 augusztusában került átadásra. A fejlesztés eredményeként a térségbe érkező betelepülő vállalkozások számára megfelelő körülményeket tudunk biztosítani, ezáltal munkahelyeket teremthetünk településünkön.

TOP-1.1.1.-16-HE1-2019-00010

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
IPARTERÜLET KIALAKÍTÁSA NAGYVISNYÓN

A projekt célja a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés, az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása volt.

A kialakított nagyvisnyói iparterület legnagyobb értékei egyrészt a kedvező gazdaságföldrajzi elhelyezkedés, másrészt a térségben rejlő szabad munkaerő kapacitás.

Célunk, hogy a nagyvisnyói iparterület olyan új vonzó befektetői feltételeket kínáljon, amelynek nyomán az ide betelepülő cégek tartós gazdasági tevékenységre rendezkedhetnek be.
A projekt megvalósulását követően a betelepülő cégek kapcsán új munkahelyek létrejöttével számolunk.

A projektet Nagyvisnyó Község Önkormányzata valósította meg. A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan mintegy 1 ha nagyságú terület, melyen egy új csarnok épült, megújult a területen álló nyitott szín és sor került a jelenlegi szociális épület fejlesztésére is.

A projekt kódja: TOP-1.1.1-16-HE1-2019-00010