A projekttel közvetlen célunk a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében, Nagyvisnyón egy önkormányzati tulajdonú iparterület kialakítása, az alapinfrastruktúra fejlesztése, bővítése és rekonstrukciója.

A térség gazdasági jövője szempontjából döntő jelentőségű, hogy milyen mértékben sikerül átalakítani a gazdasági struktúrát, milyen mértékben sikerül a tudásalapú, nagy hozzáadott értéket képviselő iparágak dominanciáját kiépíteni. Ennek fontos eleme, hogy a nagyvisnyói iparterület olyan új vonzó befektetői feltételeket kínáljon, amelynek nyomán az ide betelepülő cégek tartós gazdasági tevékenységre rendezkednek be. A projekt megvalósulását követő 5 éven belül az újonnan betelepülő cégek kapcsán új munkahelyek létrejöttével számolunk.

A projektet Nagyvisnyó Község Önkormányzata kívánja megvalósítani. A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan mintegy 1 ha nagyságú amely tulajdonosa a pályázó Nagyvisnyó Község Önkormányzata. A projekt előkészítési tevékenysége várhatóan 2020. évben, fizikai kivitelezése 2021-2022. évben valósul meg.

A projekt kódja: TOP-1.1.1-16-HE1-2019-00010
A támogatás összege: 89 710 210 Ft