A település északi oldalán, a külterületen lévő mezőgazdasági művelésű területekről igen jelentős mennyiségű vizek zúdulnak be a településre, amelyek sok hordalékot szállítanak. Ezeket a vizeket övárok-rendszerrel, illetve hordalékfogókkal lehet felfogni és szabályozottan elvezetni a befogadóig. Ehhez a településen már meglévő és jelenleg burkolt árokrendszer egyes szakaszait, illetve levezető árkokat tervezzük felhasználni. A tervezett vízelvezető rendszer a Patak utcában, a József Attila utcában, a Kőbányai úton, a Rákóczi utcában, az Ady Endre utcában, a Petőfi utcában a Névtelen úton, a Vadász utcában és a Béke utcában kerül kialakításra, az alábbi helyrajzi számokat érintve:

 • Patak utca (629 hrsz), (543 hrsz),
 • József A. útárok (630/1 hrsz),
 • József A. utca (630/4 hrsz),
 • Kőbányai út (062 hrsz),
 • Rákóczi út (304/1 hrsz.),
 • meglévő árok (291 hrsz),
 • Ady E. út (49 hrsz.),
 • Kossuth L. utca (222 hrsz),
 • Petőfi S. út (204 hrsz.),
 • Névtelen út (961 hrsz.),
 • 101; 100; 99; 98; 97; 96; 60/1 hrsz-ú telkek,
 • Vadász u. (16/1 hrsz.),
 • vízmosás (83 hrsz),
 • Béke utca (902 hrsz),
 • Jegenyesor (407hrsz)

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok, földmedrű övárok rendszer.

A csapadékvíz elvezető rendszer vízszintes vonalvezetése a település úthálózatának helyszínrajzi vonalvezetéséhez igazodik. Az árkok-, folyókák helyének megválasztása minden utcában a helyi adottságoknak megfelelően történt. A csapadékvíz elvezető rendszer magassági vonalvezetésének és szelvényparamétereinek a megválasztása az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyiségek figyelembevételével, a gravitációs csapadékvíz elvezetésének igénye alapján, továbbá a befogadó Nagy-völgyi patak bevezetés szelvényeinél jellemző fenékszintjének, illetve mértékadó vízállásainak a figyelembevételével történt. A tervezés során a település egész területére vonatkozóan csak tiszta, szennyezés mentes csapadékvizek keletkezésével számolunk. A vízszintes és magassági vonalvezetés tervezésénél a meglévő víz-, szennyvíz, gázvezeték, elektromos hálózatok, az azoktól való szükséges védőtávolságok is figyelembevételre kerültek. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszeren a csapadékvizek által lemosott hordalék visszatartására 2 db gabion kosaras hordalékfogó műtárgy kerül kialakításra, egyrészt a Kőbányai út végén (CS-8-1 szakasz), másrészt a Vadász utca végén lévő vízmosásnál (CS-7-0 szakasz). A CS-4-0 jelű rendszeren zárt csatorna kerül kialakításra, mivel a meglévő terepviszonyok nem teszik lehetővé nyitott rendszer kialakítását. A tervezett csatorna szakasz felé a padkafolyóka kerül megépítésre az útfelületen összegyülekező csapadékvíz elvezetésére, melyek a CS-4-0 csatorna aknáiba kerülnek bekötésre. A meglévő útburkolatok és járdák alatt D400, D500 beton átereszeket terveztünk. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm JU 30 kötőréteg + 4 cm AB 12 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.

Nagyvisnyó Csapadékelvezetés