Nagyvisnyó Község Önkormányzata Pályázatot hirdet az Önkormányzat bérlőkijelölési jogából adódóan a Nagyvisnyó, Fő út 31/A sz. alatt található kettő megüresedő 1,5 szobás lakásra.

A pályázati dokumentáció átvehető ügyfélfogadási időben Nagyvisnyó Községházán, vagy a http://www.nagyvisnyo.hu/palyazatok/#toggle-id-1 linkről letölthető. A pályázatot személyesen, vagy ügyfélfogadási időben lehet benyújtani 2019. május 17. napjáig Nagyvisnyó Község Önkormányzatánál (Nagyvisnyó, Ifjúság út 2.  A pályázat benyújtásakor személyi igazolványaikat szíveskedjenek magukkal hozni!  A pályázatok bírálata legkésőbb a beadási határidőt követő testületi ülésen megtörténik. Minden pályázó írásbeli értesítést kap a döntésről. A költözés várható ideje: 2019. július 1.  A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse. A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
  • a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó rendszeres nettó jövedelmükről szóló igazolást,munkaszerződés(ek)et
  • egyéb rendszeres jövedelemről, segélyekről, támogatásokról szóló igazolásokat,
  • elvált családi állapotú pályázók a házasság felbontásáról, a gyermek elhelyezéséről, a gyermektartási díjról szóló jogerős bírósági ítéletet,
  • házassági anyakönyvi kivonatot, élettársi kapcsolat igazolása céljából a kérelmezők együttes nyilatkozatát
  • albérlet esetén bérleti szerződést
  • pénzmegtakarítás esetén azt bizonyító szerződés, pénzintézeti igazolást,
  • megkötött lakás-elő takarékossági szerződést, vagy nyilatkozatot, hogy költözés esetén megkötésre kerül. (Minimum havi 20.000.-Ft befizetés)
  • ingatlantulajdonra, haszonélvezeti jogra vonatkozóan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot.